Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

GDPR en Privacy

 GDPR & Privacy voor voetbalclubs

 

Inleiding

Zoals u wellicht vernomen heeft, heeft de Europese Commissie in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR, goedgekeurd. Deze verordening werd in het leven geroepen ter bescherming van persoonlijke gegevens in een groeiende digitale wereld en treedt effectief in voege op 25 mei 2018.

Vanuit Voetbal Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond nemen wij alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden.

De GDPR regelgeving is evenwel ook van toepassing op de voetbalclubs zelf, en vereist een verantwoord beheer van persoonsgegevens door de clubs, met inbegrip van afdoende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

Over welke persoonsgegevens gaat het hier?

Uiteraard moeten wij, Kfc Moerbeke, ook voldoen aan deze regelgeving. Maar over welke gegevens van de leden gaat het hier?

Wat aangeslotenen zoals spelers, trainers en scheidsrechters betreft gaat het bijvoorbeeld over de naam, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, adres, gender, telefoonnummer en mailadres. Ditzelfde geldt ook voor de gegevens van bestuursleden en van vrijwilligers.

Alle gegevens die worden gevraagd namens KBVB en Voetbal Vlaanderen via E-kickoff of de gerechtigd correspondent voldoen aan de gestelde vereisten aangezien deze gegevens de uitvoering van het lidmaatschap betreffen en nodig zijn voor de organisatie van de competities. Uiteraard mogen we deze gegevens enkel gebruiken in het kader van aansluitingen en de organisatie van wedstrijden of wanneer het gebruik ervan binnen de algemene verwachtingen van een voetbalclub ligt (bijv. ledenbeheer of organisatie van trainingen).

Wanneer we bijkomende gegevens willen opvragen en gebruiken zoals gegevens over gezinssamenstelling, beroep ouders, school, foto’s ed. zal steeds duidelijk gesteld worden welke gegevens we precies nodig hebben en waarom.

Wat met gegevens van kinderen?

Kinderen worden beschouwd als een kwetsbare bevolkingsgroep in de privacy-wetgeving. Hier gelden ook de algemene regels en principes maar wordt er wel extra voorzichtigheid aangeraden. Bij het opvragen van bovengenoemde gegevens wordt telkens de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger gevraagd, zo ook voor het gebruiken van foto’s.

Hierbij zal telkens worden medegedeeld waarvoor de gegevens opgevraagd worden, met wie deze worden gedeeld en hoelang ze bijgehouden zullen worden.

Hoe wordt de privacy van de persoonsgegevens beschermd?

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF nemen alle maatregelen om er voor te zorgen dat verzendingen van persoonsgegevens via E-kickoff en de wijze waarop de persoonsgegevens worden bewaard voldoen aan de nodige veiligheidsvoorwaarden.

Alle deze gegevens worden bij de club beheerd en bewaard bij de gerechtigd correspondent. Daarbij worden volgende richtlijnen gevolgd:

-          De gegevens binnen de werking van de club zijn enkel toegankelijk voor die personen die ze nodig hebben. Zo zal de trainer van u15 bijvoorbeeld enkel de identiteitsgegevens van zijn/haar spelers en diens ouders nodig hebben. En de verantwoordelijke van de infrastructuur bijvoorbeeld enkel van de vrijwilligers

-          De gegevens worden niet zomaar met derden gedeeld en al helemaal niet gebruikt voor commerciële doeleinden (tenzij met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen zelf)

-          De gegevens worden niet gepubliceerd op sociale media, al kunnen we wel wedstrijduitslagen, ploegsamenstellingen en doelpuntenmakers vermelden, maar dan enkel met naam en toenaam.

Verwijderen van gegevens

Personen kunnen steeds vragen hun gegevens te verwijderen indien dit de goede werking van de organisatie niet aantast of indien de verwerking enkel gebaseerd was op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wanneer de Club een verzoek krijgt van een Betrokkene die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen, moet de Betrokkene doorverwezen worden naar de KBVB, die verantwoordelijke is van de verwerking op privacy@footbel.com Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

 

Dient Kfc Moerbeke een privacy policy op te stellen?

Voor zover wij de persoonsgegevens verwerken die namens de KBVB, Voetbal Vlaanderen of ACFF gevraagd worden, en aan deze entiteiten bezorgd worden in het kader van de bijlage bij extranetcontract, geldt de privacyverklaring van de KBVB, Voetbal Vlaanderen of ACFF (meer info op www.belgianfootball.be)

Wanneer wij andere gegevens zouden opvragen of verwerken dienen we de betrokkenen hiervan op de hoogte te brengen en de informatie mee te delen over de bedoeling van de verwerking, met wie de gegevens gedeeld zullen worden, hoe lang we ze bijhouden en hoe inzage bekomen kan worden.

 

Bij vragen kan u me altijd contacteren via gc@kfcm.be of bij de bond op privacy@footbel.com

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!